Deel deze pagina
Gesponsorde koppelingen

Ben je puur op zoek naar advies kan je hier terecht. 


Vegro advies hulpmiddelen
Platform sterke botten

Deze startpagina is bedoeld om u een klein beetje wegwijs te maken in Zorgland.

Mocht u zelf een link geplaatst willen hebben neem dan contact op met de beheerder.  


Wat is een psychose? Een psychose is een psychiatrische aandoening waarbij iemand het normale contact met onze werkelijkheid kwijt is.   


Ypsilon

YPSILON heet voortaan MIND - YPSYLON


MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp. En MIND Korrelatie doet meer: Opvang na televisieprogramma’s.Beantwoorden vragen van collega-hulpverleners.Verzorgen telefonische en online opvang voor andere organisaties.Kenniscentrum voor de media. 


Mind korrelatie
Wij zijn mind
 

Frits Winter is de auteur van een aantal boeken waaronder zijn eerste boek "de pijn de baas" . Hierin wordt je  stap voor stap geleerd hoe je je eigen therapeut wordt.  Je leert hoe je omgaat met je pijn en je energieverbruik zodat je wat je nog kan blijft behouden of zelfs uit kan breiden.

De  boeken  van Frits Winter zijn een echte aanrader voor iedereen die met de zorg te maken heeft. Dus zowel patienten als hulpverleners.


De pijn de baas
Vermoeiheid de baas
Brein de baas
De angst de baas

Voor kinderen zijn er speciale boeken voor als zij te maken krijgen met ziekte of dood. Zo heeft de kinderboekwinkel ze bij elkaar op een pagina gezet en ook nog onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën.

Lees je beter is geheel op kinderen gericht die ziek zijn. Twee sites die het de moeite waard zijn om te gaan kijken.


Kinderboekwinkel
Lees je beter

'Change people’s life through movement’  Met bovenstaand motto zet de stichting zich in om met dans de kwaliteit van leven, in bijzonder dat van mensen met Parkinson, Reuma en MS te verbeteren. Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.Omring Thuiszorg met oog voor u
Medisch Centrum Winter

Instituut voor Neuropathische Pijn is een behandelcentrum met als doel zenuwpijn te verlichten, zonder bijwerkingen. In Soest, Amsterdam en Bosch en Duin kunnen afspraken gemaakt worden.     


Instituut vooor neuropatische pijn

STIN is een stichting die zich specifiek bezighoudt met de belangenbeharting en voorlichting van ICD  dragers. Op de site staat een prentenboek voor kinderen die je kunt downloaden. Het heet "Jord en Iepie" . In dit boekje wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe de implantatie gaat en waar een kind later op moet letten.

 


STIN

Wij zijn een non-profit organisatie die zich op alle fronten inzet voor Lichen Sclerosus-patiënten, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.  


Stichting Lichen Sclerosus

De Rudolphstichting zet zich in omdat we willen dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.    We ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en we zetten ons in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren.   


Rudolphstichting
 

INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID 


BLOKHUIS BREIDT HIELPRIK UIT MET SCREENING OP DRIE STOFWISSELINGSZIEKTEN.

Nieuwsbericht | 15-03-2019 | 07:00 Vanaf 1 oktober 2019 wordt de screening van pasgeboren baby’s via de hielprik uitgebreid met drie stofwisselingsziekten. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Het totale aantal aandoeningen waarop wordt getest met de hielprik komt daarmee op 22. Baby’s hoeven niet extra geprikt te worden voor de uitbreiding van de screening.

Stofwisselingsziekten Het gaat om drie stofwisselingsziekten waarbij kinderen niet in staat zijn om een bepaald aminozuur (PA, MMA) of vetzuur (CPT1) af te breken. Daardoor bouwen bepaalde stoffen zich te veel op in het lichaam terwijl andere stoffen juist te weinig worden gevormd. Zonder behandeling hebben deze ziekten vaak snel een dodelijke afloop. Maar als het tijdig wordt ontdekt en een patiënt een aangepast dieet volgt, kan iemand vaak juist een normaal leven genieten.

Resultaten echt indrukwekkend Blokhuis: “Elke ouder weet hoe tegenstrijdig het voelt als je pasgeboren kind in de hiel wordt geprikt. Maar de resultaten zijn echt indrukwekkend. Meer dan 99% van de ouders doet mee. Elk jaar wordt bij 180 tot 190 kinderen een aandoening geconstateerd in het vroegste stadium. Zodat behandeling kan worden gestart en veel leed kan worden voorkomen. Met deze uitbreiding en de uitbreidingen van de hielprikscreening die nog volgen, kunnen we ieder jaar nog 20-40 kinderen extra tijdig de juiste hulp bieden.”

Advies Gezondheidsraad over niet behandelbare aandoeningen Staatssecretaris Blokhuis heeft advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over de diagnostiek van zeldzame aandoeningen waarvoor géén behandeling is. Centrale vragen zijn: hoe kan dit worden verbeterd en welke randvoorwaarden en condities zijn daarbij van belang?

Spinale musculaire atrofie Ook over de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) vraagt de staatssecretaris advies aan de Gezondheidsraad. De raad gaat adviseren of SMA ook met de hielprik zou kunnen worden opgespoord.

Documenten Kamerbrief over voortgang uitbreiding neonatale hielprikscreening Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitbreiding van de neonatale ... Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2019 Zie ookBevolkingsonderzoekZwangerschap en geboorte VerantwoordelijkMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   


BETERE TOEGANG TOT MEDISCHE  ZORG VOOR  ONVERZEKERDEN

Nieuwsbericht | 13-03-2019 | 11:00 Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn. Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Welzijn) de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt zodat ze wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

In actie na noodoproep Straatdokters Nederland. Blokhuis heeft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast na een noodoproep van de Straatdokters Nederland eind vorig jaar. Zij constateerden dat personen met verward gedrag en ook dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren, op hun meest kwetsbare momenten verstoken blijven van zorg, of dat het vaak lang duurt voordat de nodige stappen worden gezet. Daar moet met deze nieuwe regeling een eind aan komen. Mensen niet in de kou laten staan Blokhuis: “In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden en trots op de Straatdokters die deze groep niet los heeft gelaten met een dringende oproep aan de politiek om dit op te lossen. De eerste belangrijke stap is gezet.”

Voorlichting over nieuwe regeling voor zorgprofessionals Daarmee zijn we er nog niet. Een van de punten waar nog verbetering mogelijk is, is de bekendheid met deze regeling. Ook de oude regeling, die er in voorzag dat deze groep onverzekerden alleen recht had op spoedeisende hulp, was niet heel bekend. Daar komt deze uitbreiding nog bij. Informatie over de regeling staat op de website van het CAK en vorige week zijn alle Nederlandse zorgaanbieders schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast gaat een groep voorlichters speciaal op pad met als doel de ziekenhuizen, ggz instellingen, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten te praten. Het gaat dan ook om mensen die werken in financiële en administratieve functies. Met terugwerkende kracht tot maart 2018 De schatting is dat het om circa 6.250 onverzekerde mensen gaat. Met de regeling is in 2019 4,8 miljoen euro gemoeid. De regeling geldt bovendien met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018. De oorspronkelijke Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag, stamt uit maart 2017. Deze was beperkt tot spoedeisende zorg. Informatie over voorlichtingsbijeenkomsten is te vinden op www.zorgverzekeringslijn.nl, of u kunt bellen met 088 9006 968.   


TIJDELIJKE TERUGBETALINGSREGELING FAMPYRA

De afgelopen weken heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een aantal gesprekken gevoerd met Biogen, de fabrikant van het MS-middel Fampyra. Uitkomst is dat Biogen een terugbetalingsregeling opzet waarbinnen patiënten - met terugwerkende kracht - direct een aanzienlijk deel van de aanschafkosten van het geneesmiddel Fampyra via declaratie kunnen terugkrijgen van Biogen. Dat heeft Bruins vandaag laten weten aan de Tweede Kamer.


Regelhulp
Hulpmiddelenwijzer